Vítejte na mém webu

Descartes kdysi řekl:

"Člověk je stroj a medicina se začala ubírat cestou výměny orgánů. Zapomněla, že v těle je duše člověka, která také potřebuje léčit."

    Zraněná duše blokuje naše emoce a my vlastně ani nevíme, proč se tak děje. Každá bytost si zaslouží štěstí. Chtěla bych nabídnout léčení duše i těla v moderním, uspěchaném světě. Probudit skrytou, vnitřní energii a vyléčit bolestivá zranění, která jsme utrpěli v dětství a zasunuli hluboko v mysli. Sebepoznáním pochopíme svůj lidský úkol na tomto světě. Zdraví je dar, dostali jsme ho zadarmo. Nosíme ho 24 hodin a občas se k němu chováme jako k obnošenému šatstvu.

    Máme nádherné dary, které je třeba správně používat. Máme oči, abychom pozorovali a sledovali sami sebe i osoby kolem nás. Občas je třeba oči přimhouřit či zavřít, abychom neviděli, co vidět nemáme. Máme uši, abychom skutečně naslouchali druhý lidem a také občas neslyšeli, co slyšet nemáme. Zaposlouchat se do zpěvu ptáků, bouřlivého moře či zurčení poptůčku. A máme jen jedny ústa, abychom správně volili slova ve správný čas. Ústa jsou nejen k líbání, ale i k úsměvu, který je nakažlivý a rozehřeje srdce druhých. Máme ruce, abychom se obsloužili, abychom pomáhali sobě, ale i druhým. Naše náruč má být otevřená v případě pomoci a obejmout ty, které máme rádi. Občas je potřebujeme vytáhnout ze svých snů a objímat skutečnou lidskou láskou. Máme nohy, které nám pomáhají orientovat se v současnosti, najít správný směr a vlastní hranice možností.

    S těmto dary chci s vámi pracovat a uskutečnit vnitřní proměnu, která povede k nalezení osobní síly a odvahy jít cestou sebepoznání a objevit své schopnosti, možnosti a potřeby v současnosti.


Novinky

Informace pro návštěvníky

10.01.2009 11:16
 

—————